دزدی با یونیفرم فرودگاه


پلیس ایتالیا دزدان فرودگاه رم را که به روش جالبی تعدادی تابلو نقاشی گران قیمت را دزدیده بودند، دستگیر کرد. مدتی پیش چندین تابلو نقاشی اوگو آتارادی و رناتوگاتوزو، دو هنرمند مشهور ایتالیلیی را که متعلق به دو مجموعه دار ثروتمند بود، در فرودگاه رم دزدیده شد . ارزش هر کدام از این تابلوها 50 هزار یورو است. دزدی در سالن ترانزیت فرودگاه انجام شد، جایی که کنترل شدیدی بر آن حاکم است. اما پلیس بعد از تحقیقات فراوان متوجه شد  دو نظافت کار فرودگاه به دزدان کمک کرده اند تا تابلوها را مخفی کنند . شیوه ی دزدی این طور بوده که ابتدا دو نفر با لباس فرم فرودگاه، سراغ این مجموعه داران می روند و می گویند به علت بزرگی محموله، قادر نیستند آنها را در قسمت عادی قبول کنند و نیاز است قاب ها به قسمت ویژه ای بروند. مجموعه دارها هم به آنها که یونیفرم فرودگاه را برتن داشتند، شک نکردند و تابلوها را تحویل دادند . اما زمانی که به مقصد رسیدند ، متوجه شدند از تابلوها خبری نیست. بعد معلوم شد دزدها تابلوها را با کمک دو نظافت کار در جای امنی جای داده و سپس در فرصت مناسب آنها را خارج کرده اند.

منبع: رویترزمشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

Asemane IranTop