طراحی خطوط هوایی


آنچه که موجب به وجد آمدن عکاسان هواپیماها می گردد، رنگ آمیزی و طراحی خارق العاده هواپیما و تفاوت های خطوط هوایی است.

نقش و نگار خطوط هایی هوایی شامل سه عنصر اصلی که عبارتند از : نام خطوط هواپیمایی بر بدنه هواپیما، آرم حک شده بر دم هواپیما و خطوط رنگی که بر بدنه و دم هواپیما کشیده می شوند. علاوه بر این، طراحی بر سطح موتورها و  بالهای کوچک (بالچه) هواپیماها نیز فرصت مناسبی را جهت استفاده از طیف های مختلف رنگی فراهم می آورند. نکته حائز اهمیت آن است که سطوح بالهای هواپیماها به استثناء موارد خاص رنگ آمیزی نمی گردند.

امروزه، رنگ آمیزی خطوط هوایی براساس نقش و نگار پرچم ها صورت می گیرند و طرح پرچم های ملی نیز برروی هواپیماها کشیده می شوند. علاوه بر این، می توان اظهار داشت که بیشتر از رنگ های آبی در طراحی هواپیماها استفاده می شود، چرا که سمبل آسمان می باشد. از این رو، اهمیت نقش و نگار خطوط هواپیمایی کاملاً حس می گردد و همین امر موجب افزایش اهمیت طراحی هواپیماها می شود. مطلب ذیل بیانگر چگونگی تاریخچه طراحی خطوط هوایی می باشند.

پس از به پرواز درآمدن اولین هواپیما تجاری، خطوط هواپیمایی نوپا شروع به اضافه نمودن عنوان ها، آرم های تجاری و دیگر پیرایه ها نمودند. با رشد و پیشرفت سریع فناوری پس از جنگ جهانی دوم، طراحی هواپیماها نیز همانند طراحی خودروها تجملی گشت؛ به گونه ای که رنگ سفید، رنگ غالب بر قسمت جلو بدنه هواپیماها گشت تا تاثیر بسزایی بر تجملی به نظر رسیدن هواپیماها بگذارد.در دهه شصت قرن بیستم میلادی، طراحی های خطوط هوایی، شکل جدیدی به خود گرفت و نقش و نگارها ساده تر گشتند. در اواخر همان دوره، طراحی های سطح هواپیماها کاهش پیدا کردند و تنها آرم تجاری و عناوین، رنگ آمیزی گشتند.می توان اظهار داشت که تغیرات بسیاری در نقش و نگارهای هواپیماها ایجاد گشته است، ولی هنوز هم شباهت های بسیاری بین طراحی های خطوط هوایی مختلف به چشم می خورد که می توان طراحی برند براساس وقایع ورزشی و ملی را نام برد.

نقش و نگارهای مدرن و سنتی، پشتیبان و مخالف های خود را دارند و همین امر موجب گشته است که خطوط های هوایی، پس از گذشت چند دهه به تغییر آرم تجاری و نقش و نگارهای طرح زده شده بر هواپیماهای خود بپردازند.برخی از خطوط هوایی جهت تغییر طراحی هواپیماها از برچسب های رنگی استفاده می کنند. برای مثال، به هنگام فستیوالهای فرهنگی، از برچسب های مرتبط با آن واقعه در طراحی های بدنه هواپیماها استفاده می کنند.

هرچه پروازها رایج تر می گردند، رنگ آمیزی طراحی های داخلی روشن تر گشته و  طراحی ها به رنگهای قرمز، نارنجی و بژ تبدیل گشته اند. قابل ذکر است که در دهه هفتادم قرن بیستم، دکور داخلی کابین هواپیماها با استفاده از کاغذهای دیواری تزئین می گشت، ولی در دهه قرن هشتادم، رنگ های آبی و خاکستری غالب شدند .علاوه بر این، می توان اظهار داشت که کابین پروازهای اقتصادی، تجاری و درجه یک دارای طراحی های متفاوت می باشند. به گونه ای که طراحی پروازهای اقتصادی ساده تر است. در نهایت، می توان اظهار داشت که طراحی خطوط هوایی نیز همانند طراحی های مد، دائماً در حال تغییر است که تفاوت سلیقه مسافران در دوره های مختلف، عامل اصلی آن شمرده می شود.مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

Asemane IranTop