آخرین پرواز هواپیما Boeing 247


یکی دیگر از هواپیماهایی که دارای مدل تاریخی می باشد برای آخرین بار به پرواز در آمد. هواپیمای بوئینگ 247 در هفته ی گذشته،  برای آخرین بار به پرواز در آمد و در فرودگاه بین المللی کینگ کانتری واقع در سیاتل، همان فرودگاهی که تقریبا 8 دهه ی پیش در آنجا ساخته شده بود، فرود آمد. قابل ذکر است که این هواپیما بخشی از کلکسیون دائمی موزه هواپیما ( Museum of Flights)  خواهد شد.

منبع : www.flyingmag.com
مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

Asemane IranTop