کشور چین 9/11 میلیارد دلار را در سال 2016 در خطوط هواپیمایی سرمایه گذاری می کند.

کشور چین 9/11 میلیارد دلار را در سال 2016 در خطوط هواپیمایی سرمایه گذاری می کند.


آژانس خبرگزاری ژین هوا روز چهارشنبه اعلام نمود که کشور چین 77 میلیارد ین که معدل 9/11 میلیارد دلار می باشد را در زیرساخت خطوط هواپیمایی غیر نظامی سرمایه گذاری می کند این سرمایه گذاری شامل انجام 11 پروژه ساختمانی ویژه و همچنین بروز رسانی 52 منطقه زیرساختی در فرودگاه می شود.

کابینه کشور چین اعلام نموده است که به طور کامل از این سرمایه گذاری حمایت می کند چرا که موجب رشد صنعت هواپیمایی کشور می گردد.Asemane IranTop