هواپیمایی دو گانه سوز شرکت ایزی جت


شرکت ایزی جت به یکی از خوش آوازه ترین شرکت های ساخت هواپیما تبدیل گشته است که در صدد کاهش هزینه های ساخت هواپیما ها می باشد. شرکت مذکور سعی در توسعه ی اهداف خود و سرمایه گذاری در کاهش گازهای گلخانه ای کربن دارد. این عمل به گونه ایست که شرکت به انجام آزمایشاتی در خصوص ساخت سیستم سوخت هیدروژنی دو گانه سوز مخصوص هواپیما ها می پردازد. ایزی جت می کوشد تا سال 2020 ، تولید گازهای گلخانه ای را تا 7 درصد کاهش دهد . این شرکت اظهار کرده است که مدل تجاری پیشنهادی آن به شکلی است که میزان تولید گازهای گلخانه ای را نسبت به خطوط هوایی قدیمی تا 28 درصد کاهش دهد. آقای این دیویس، سرپرست بخش مهندسی شرکت  ایزی جت اظهار نموده اند که هواپیمای دوگانه سوز دریچه ای به آینده و همچنین چالشی برای شرکا و تولید کنند گان محسوب می شود تا بتوانند موانع را از بین ببرند و به کاهش میزان گازهای گلخانه ای تولید شونده بپردازند .

هواپیما های دوگانه سوز از سلول سوختی هیدروژنی در جهت تامین انرژی به هنگام ترمز و فرود هواپیما بهره مند می شود. به عبارت دیگر ، هر هواپیما دارای موتورهایی در چرخ ها، بخش های الکترونیکی و سیستم کنترلی اصلی است که امکان کنترل کامل سرعت ، مسیر  و ترمز هواپیما را به خلبان می دهد. 

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

Asemane IranTop