فقرا هم با هواپیما پرواز می کنند.


سوار شدن به هواپیما، برای بسیاری از هندی ها، یک آرزوی دست نیافتنی است، اما مهندس بازنشسته پرواز تصمیم گرفت به آرزوی آنان جامه عمل بپوشاند. آقای بهادر چاند گوپتا، هواپیمای ایرباس قدیمی به قیمت 10 هزار دلار خریده و کسانی را که در حسرت دیدن هواپیما به سر می برند،به درون آن می برد. همه چیز شبیه یک پرواز واقعی است، برای مسافر کارت پرواز صادر می شود، خلبان از آن ها تشکر می کند، پذیرایی می شوند و حتی در بازگشت هدیه ای به رسم یادگار می گیرند. قیمت این پرواز یک روپیه است و در آخر خلبان هم از مسافران تشکر میکند. آقای گوپتا می گوید: « خودم از روستای کوچک در هاریانا آمده ام. اولین نفری بودم که در آنجا مهندس شدم. وقتی کارم را برای ایندیا ایرلاینز شروع کردم، انگار که به کره ماه رفته بودم . وقتی به روستا می آمدم، از من میپرسیدند آیا می توانم آنها را وارد یک هواپیما کنم .»

بنا بر اعلام سازمان های جهانی ، 24 درصد هندی ها، یعنی چیزی در حدود 270 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و دغدغه شان این است که شب ها گرسنه نخوابند و پرواز با هواپیما برایشان آرزویی دست نیافتنی است. 

منبع: دیلی میلAsemane IranTop