دعوای راسل کرو با خطوط هوایی ویرجین


خطوط هوایی ویرجین ایرلاینز به راسل کرو و فرزندانش اجازه نداد سگ وی های شان را همراه بار به داخل هواپیما ببرند. همین باعث شد که راسل در توئیترش بنویسد، « خنده دار است . گفتند سگ وی را نمی شود همراه بار داخل هواپیما برد . آن هم وقتی به فرودگاه رسیدیم که دیر خیلی دیر شده بود. ماهم پرواز نکردیم . خداحافظ ویرجین آخرین بار بود.»

پس از این اتفاق، راسل تصمیم گرفت سوار هواپیما نشود و بلیت دیگری با خط هوایی دیر رزرو کرد. اما خط هوایی پاسخ راسل کرو را این گونه داد:

« سلام راسل. این وسیله جزو وسایل خطرنا پروازی دسته بندی می شود. هنگام رزرو کردن بلیت ، اطلاعات درباره ممنوعیت آن موجود بود. می دانیم که خیلی ناراختی، اما امیدوارم متوجه شوی که امنیت اولویت اول ماست.»

البته به نظر می رسد که خق با خطوط هوایی باشد. باطری های این وسیله نقلیه جدید، به راحتی آتش می گیرد. تا جای که سایت معتبر امازون، فروش آنها را متوقف کرده است.مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

Asemane IranTop