گرافیتی روی بدنه فرودگاه


گرافیتی یا همان نقاشی دیواری، بلای جان شهرداری ه و شهروندان است و گاهی پاک کردن آنها دشواری زیادی دارد. اما وقتی این نقاشی ها روی بدنه هواپیماها باشد، باید چند هزار دلاری خرج کرد. این اتفاق در فرودگاه لیس آنجلس افتاده و گروهی توانسته اند سوراخ یک متری در فنس های فرودگاه ایجاد کنند و وارد باند فرودگاه شوند و روی سه جت گران قیمت چند میلیون دلاری، با اسپری، گرافیتی بکشند و حسابی اعصاب شرکت ها ی هوا پیمایی را خرد کنند. نقاشی بدنه هواپیما بسیار گران قیمت است و باید از رنگ های مخصوص این کار استفاده شود. پلیس فرودگاه لس آنجلس قول داده مجرمان را پیدا کند، اما خیلی این سئوال را پرسیده اند که چطور عده ای توانسته اند به این راحتی وارد فرودگاه شوند، آن هم در زمانی که هشدار امنیتی برای عملیات تروریستی در آمریکا در سطح بالایی قرار دارد؟


مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

Asemane IranTop